VISI, MISI DAN OKJEKTIF MASJID AL-MAJIDI

 

VISI

Jemaah meredhai dan diredhai Allah

 

MISI

Berusaha menjadikan masjid sebagai paksi semarak Islam, iman dan taqwa berteraskan aqidah ahlu-sunnah wal jamaah

 

OBJEKTIF

Melibatkan seramai mungkin dari setiap peringkat umur anak qaryah dalam aktiviti masjid